ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್‌ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ – “ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ – ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಲವು ನೋಟ” ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನೋದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಿಂತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ದಿನಾಂಕ :...
ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ – ೨೦೨೩

ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ – ೨೦೨೩

 ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಫ (ನೋಂ) “ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಪದ ಸಾಹಿದ್ಯ-ಸಂಸ್ಥಿ-ಸಮಾಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ವಿದುರು, ರಾಮಕೃಷ್ಠಮರ ಐಡಾವಡೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560019.ಅನಕಾಕಮಜಿರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಷರ ಅನುಶೂಲಕ್ಷಾಗ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂೆ-ಔಷಥೋಪದಾರ 2023-241 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹ, 2....

ಸಂಘದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ 12-6-1965  ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ 10 ಚ.ಅಡಿ ಉದ್ದಳತೆಯ ಕೊಠಡಿ  ಸಂಘದ ತೃತೀಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ  1968 ಹಿರಿಯರಾದ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮುಂತಾದವರು 1. ಸ್ಥಾಪನೆ: 1. 1 ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ...