ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ

ಉದಯಭಾನು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ (1) 02-02-2017 (2) 04-03-2017 (2) 09-04-2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KSOU)  ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಘವು...

ಶಿಕ್ಷಣ

ಉಚಿತ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ತರಗತಿಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಉಚಿತ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮ ತರಗತಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ...

ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಘವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು...