ನಗರ ಕಲ್ಯಾಣ

ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ  ಅ.ನ.ಕೃ ರಸ್ತೆ ನಾಮಕರಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಪೌರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಚರ್ಚೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ಆಯುಕ್ತರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಉದಯಭಾನು ಕಲಾ ಸಂಘವು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ...